CHIMING THROUGH

นาฬิการุ่นล่าสุดจาก Panerai มีชื่อเต็มว่า Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT หรือ PAM00600 เมื่อกดปุ่มที่ตำแหน่งแปดนาฬิกา กลไกภายในอันประกอบด้วยแฮมเมอร์สามตัวจะทำหน้าที่ตีเสียงสามเสียงที่ประกอบกันเป็นเหมือนบทเพลงเพื่อบอกเวลา มีเสียงต่ำเพื่อบอกชั่วโมง มีเสียงกลางสามตัวโน๊ตเพื่อบอกจำนวนห้วง 10 นาทีตั้งแต่ต้นชั่วโมง และมีเสียงสูงเพื่อบอกเศษนาที เช่น ขณะนี้เวลา 08.26 น. หากกดปุ่มดังกล่าว นาฬิกาจะตีเสียงต่ำแปดครั้ง ตีเสียงกลางสามตัวโน๊ตสองชุด และตีเสียงสูงหกครั้ง

ด้วยความที่ Panerai เป็นนาฬิกาที่ผูกพันกับผืนทะเลอยู่แล้ว การบอกเวลาด้วยเสียงเช่นนี้จึงสื่อถึงธรรมเนียมปฏิบัติบนเรือเดินสมุทรแต่โบราณได้ด้วย โดยจะมีการตีระฆังเพื่อปลุกลูกเรือในเวลาเช้า เพื่อเรียกรวมพล หรือเพื่อบอกเวลาสิ้นสุดเวรปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ทั้งยังสามารถใช้ส่งสัญญาณเตือนให้เรืออื่นทราบถึงตำแหน่งของตน ในยามที่ทัศนวิสัยถูกบดบังด้วยหมอกได้เช่นกัน

ไม่เพียงเท่านั้น นาฬิการุ่น PAM00600 นี้ยังมีกลไกตูร์บิยองเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด และมีฟังก์ชั่นจีเอ็มทีเพื่อการบอกเวลาในประเทศที่สองอีกด้วย โดยใช้เข็มชั่วโมงทรงลูกศรประกอบกับเข็มชี้บอกกลางวันและกลางคืนบริเวณสามนาฬิกา เครื่องนาฬิกาเป็นแบบไขลาน มีแบเรลคู่ กำลังลานสำรองยาวนานถึง 96 ชั่วโมง ในตัวเรือนเร้ดโกลด์ขนาด 49 มม. รายละเอียดที่น่าสนใจยังมีอีกมาก ซึ่งเราจะได้นำเสนอโดยละเอียดใน WOW Thailand ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ ว่าเหตุใดนาฬิการุ่นนี้จึงเป็นเรือนเวลาที่ซับซ้อนที่สุด เท่าที่ Panerai เคยผลิตมา

02

The latest timepiece from Panerai bears the full name of Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon or PAM00600. When the button at the eight o’clock position is pressed, three hammers in the movement will chime three different sounds like a melody to tell the time: one low note for each hour, one set of three medium notes for each 10-minute block since the beginning of the hour, and, one high note for each additional minute. For instance, the time now is 08:26. The melodic interpretation would involve eight low notes, two sets of three medium notes and six high notes.

Panerai is explicitly linked to the sea. It can thus claim connection with certain marine traditions, including the use of bell on board a vessel. In the old days, a bell can be used to wake crew up in the morning, to summon them or to note the end of a duty watch. It was possible as well to warn nearby vessels of one’s ship when visibility is reduced by fog.

In addition to the minute repeater, PAM00600 is equipped with a tourbillon mechanism for optimal timekeeping accuracy. The GMT function allows the tracking of time in a second country through the use of the arrow-tipped hour hand in combination with AM/PM indicator at the three o’clock position. The hand-winding movement inside the 49 mm red gold case has two barrels for a long power reserve of 96 hours. More technical details will be presented in the upcoming June issue of WOW Thailand, as this is billed as the most complicated watch ever made by Panerai.

03

By | 2017-03-13T17:13:09+00:00 May 18th, 2016|Highlights|0 Comments

About the Author: